Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik transportu kolejowego
Kod: 311928
Synteza: Organizuje i nadzoruje przewóz pasażerów i towarów, obsługując urządzenia sterowania ruchem kolejowym, odprawy osób i przesyłek; prowadzi marketing usług kolejowych; organizuje ruch kolejowy i prace manewrowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami oraz posługując się sprzętem informatycznym i łączności; kieruje pracami na bocznicy kolejowej i wewnętrznej sieci kolejowej zakładu przemysłowego w zakresie transportu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami.
Zadania zawodowe: - wykonywanie i opracowywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu, odpraw osób i przesyłek;
- prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych;
- doskonalenie pracy wszystkich rodzajów stacji kolejowych;
- prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych;
- regulowanie rozmieszczenia wagonów towarowych w obrębie nadzorowanego obszaru sieci kolejowej;
- kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej;
- nadzorowanie i operatywne koordynowanie pracy stacji kolejowej;
- nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach;
- kierowanie gospodarką urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej;
- kierowanie pracą sieci na stanowiskach ruchowych i handlowo-przewozowych;
- opracowywanie operatywnych planów pracy rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów;
- posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym;
- organizowanie prac oraz kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na stacji bądź bocznicy kolejowej, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac w jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze);
- wykonywanie pracy w zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę