Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik odlewnik
Kod: 311705
Synteza: Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych; przygotowuje dokumentację technologiczną i konstrukcyjną procesów wytwarzania odlewów.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołów prowadzącym procesy technologiczne w odlewni, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i jakościowym oraz zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy, ergonomii oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska naturalnego;
- przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
- zaopatrywanie pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce;nadzorowanie przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
- wykonywanie badań kontrolnych i laboratoryjnych materiałów i półwyrobów stosowanych w procesie wytwarzania odlewów, wnioskowanie o zmianę opracowanych procesów technologicznych w celu poprawienia jakości produkcji i obniżki kosztów wytwarzania;
- kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wnioskowanie lub decydowanie o oddaniu urządzenia do naprawy;
- użytkowanie urządzeń komputerowych do projektowania, wytwarzania i odbioru technicznego odlewów, sterowania produkcją, ewidencjonowania danych technologicznych, analizy jakości, rozliczenia czasu pracy, materiałów, wyrobów itp.;
- racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowej i elektroenergetycznej w zakładach przemysłu odlewniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę