Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik elektroniki medycznej
Kod: 311409
Synteza: Uczestniczy i współdziała w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie badań i zabiegów oraz przygotowuje i kontroluje sprawność techniczną elektronicznych urządzeń medycznych przed, w trakcie zabiegów i badań i po wykonanej pracy.
Zadania zawodowe: określanie punktów przyłożeń elektrod i czujników podczas badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
przygotowywanie do pracy i kontrolowanie sprawności technicznej aparatury specjalistycznej w czasie zabiegów i badań;
ocenianie i interpretowanie pod względem technicznym wyników pomiarów medycznych i bioelektrycznych w trakcie badań i zabiegów;
wykonywanie naprawy aparatury i konserwacji sprzętu medycznego;
wykonywanie badań i pomiarów aparatury medycznej w celu określenia jej sprawności po naprawie;
prowadzenie specyfikacji metryk i dokumentacji eksploatacyjnej aparatury medycznej;
określanie warunków wyposażenia pracowni i gabinetów w aparaturę i sprzęt elektromedyczny;
ocenianie stanu technicznego i warunków eksploatacji aparatury medycznej;
planowanie przeglądów aparatury medycznej;
przeprowadzanie kasacji aparatury medycznej według obowiązujących zasad prawnych;
prowadzenie instruktażu obsługi aparatury medycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: dokonywanie okresowej legalizacji urządzeń elektroniki medycznej;
dokonywanie zakupów (wspólnie z lekarzami specjalistami) urządzeń elektroniki medycznej;
nadzorowanie pracy urządzeń elektroniki medycznej w trakcie wykonywania zabiegów w salach operacyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę