Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mediator
Kod: 263502
Synteza: Pomaga stronom, za ich zgodą, w rozwiązaniu bez przemocy istniejącego między nimi konfliktu i osiągnięciu porozumienia, z zachowaniem zasady bezstronności, neutralności i poufności; prowadzi działania mediacyjne dotyczące wszelkich form konfliktów: cywilnych, gospodarczych, politycznych, karnych, rówieśniczych, rodzinnych, społecznych, międzygrupowych, międzynarodowych.
Zadania zawodowe: rozpoznawanie konfliktu i określanie strategii prowadzenia mediacji;organizowanie spotkań mediacyjnych: wstępnych - informacyjnych, spotkań pośrednich lub spotkań tzw. „twarzą w twarz”
zapewnienie bezpiecznego i poufnego miejsca dla mediacji, umożliwiającego pełne wykorzystanie technik mediacyjnych (np. spotkania na osobności);
aktywne słuchanie stron (wyjaśnianie stanowisk stron, ich interesów, granic kompromisu) oraz umiejętne korzystanie z pomocy doradców prawnych i innych ekspertów;
przełamywanie impasu w prowadzonych rozmowach;
pomoc w sformułowaniu ugody oraz sprawdzenie realności jej realizacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę