Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Makler nadzorujący
Kod: 242103
Synteza: Zajmuje się nadzorowaniem procesu przekazywania zleceń maklerskich na Giełdę Papierów Wartościowych; odpowiada za zasoby kadrowe w grupie maklerów giełdowych zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Zadania zawodowe:
  • nadzorowanie działań podejmowanych przez maklerów giełdowych, w tym procesu przekazywania zleceń na Giełdę Papierów Wartościowych;
  • pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu pomiędzy członkiem giełdy a Giełdą Papierów Wartościowych;
  • prowadzenie listy maklerów zatrudnionych u danego członka giełdy;
  • weryfikowanie kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych zgodnie z kryteriami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego;
  • nadawanie i odbieranie uprawnień i dostępów do systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych maklerom członka giełdy;
  • dopuszczanie maklerów giełdowych członka giełdy do przekazywania zleceń na giełdę;
  • opracowywanie i wdrażanie procedury przekazywania zleceń na Giełdę Papierów Wartościowych;
  • nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń maklerskich;
  • wnioskowanie lub wyrażanie zgody na anulowanie transakcji giełdowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę