Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Metodyk edukacji na odległość
Kod: 235103
Synteza:
Metodyk edukacji na odległość projektuje i organizuje proces kształcenia na odległość w formie kursów elektronicznych.
Metodyk edukacji na odległość jest specjalistą metod nauczania świadczącym usługi edukacyjno-doradcze. Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza oraz wybór multimediów zastosowanych w kursie. Równorzędnym zadaniem jest współpraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami polegająca na opracowaniu koncepcji kursu. Po zaakceptowaniu koncepcji kursu elektronicznego przez eksperta dziedzinowego metodyk edukacji na odległość przystępuje do kolejnego etapu, czyli tworzenia ostatecznej wersji kursu w postaci elektronicznej, którą zleca, m.in.: dydaktykowi aplikacji multimedialnych, metodykowi multimedialnemu, informatykowi, czy też grafikowi. Metodyk edukacji na odległość oprócz doboru form multimediów i interakcji, odpowiada również za wybór i organizację właściwych metod komunikacji związanych z kursem elektronicznym.
Zadania zawodowe:
 • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców edukacji na odległość;
 • prowadzenie współpracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami w zakresie projektowania programu kursu elektronicznego;
 • dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu elektronicznego;
 • posługiwanie się narzędziami dedykowanymi do tworzenia kursu elektronicznego;
 • dostosowywanie tradycyjnych materiałów dydaktycznych do formy edukacji na odległość;
 • ocenianie jakości kursu elektronicznego;
 • dokumentowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej organizacji;
 • udzielanie wsparcia metodycznego i doradzanie organizatorom edukacji na odległość;
 • doskonalenie kompetencji i własnego warsztatu pracy metodycznej;
 • prowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych dla nauczycieli kształcenia na odległość;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Metodyk edukacji na odległość powinien posiadać wykształcenie na poziomie wyższym pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznym, informatycznym, zwłaszcza w obszarze kształcenia zdalnego. Zawód metodyka edukacji na odległość można uzyskać również poprzez ukończenie studiów podyplomowych w specjalności związanej z edukacją na odległość, uczestnictwo w kursach specjalistycznych lub poprzez samokształcenie oraz dzięki doświadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiadać doświadczenie projektowe i dydaktyczne. Do wykonywania zawodu zalecana jest znajomość języka angielskiego branżowego na poziomie średnim. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w zakresie metodyki edukacji na odległość w trakcie pracy. Metodyk edukacji na odległość powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe oraz organizowanych przez producentów oprogramowania lub wyspecjalizowane placówki i ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę