Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Meteorolog
Kod: 211202
Synteza: Prowadzi badania, opracowuje i doskonali modele teoretyczne i metody pomiarów, odnoszące się do składu, struktury i dynamiki atmosfery, w powiązaniu z oddziaływaniem podłoża, a szczególnie hydrosfery i szeroko rozumianego środowiska naturalnego człowieka; przygotowuje prognozy pogody wykorzystywane w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i innych dziedzinach, a także jako informacje o charakterze powszechnym.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań, opracowywanie i doskonalenie modeli teoretycznych i metod pomiarów, odnoszących się do składu, struktury i dynamiki atmosfery;
- badanie wpływu hydrosfery i środowiska naturalnego człowieka na skład, strukturę i dynamikę atmosfery;
- dokonywanie pomiarów, analizowanie i prognozowanie prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz innych zjawisk meteorologicznych, takich jak: chmury i opady, zakłócenia elektryczne i inne zjawiska pogodowe;
- śledzenie zmian w cyrkulacji mas powietrza i zawieszonych w nich substancji pasywnych (zanieczyszczeń), poprzez pomiar i analizę poszczególnych, wybranych parametrów atmosfery (np. temperatury, wilgotności, szybkości przemieszczania się chmur);
- dokonywanie pomiarów, analizowanie i prognozowanie natężenia przepływu wody, rumowiska rzecznego, temperatury wody, stanów wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz sporządzanie zestawień i wykresów wynikowych danych hydrologicznych;
- studiowanie danych, zbieranych przez stacje badania pogody, analizowanie zdjęć satelitarnych, przygotowywanie map synoptycznych;
- opracowywanie prognoz pogody: natychmiastowych (kilka godzin), krótkoterminowych (doba), średnioterminowych (3-5 dni) i długoterminowych (zazwyczaj 1 tydzień - 1 miesiąc), używanych w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i jako informacje o charakterze powszechnym;
- badanie zjawisk i procesów, związanych z hydrologią, zagrażających naturalnemu środowisku człowieka, jak: zjawiska lodowe, zarastanie koryt rzecznych, ubywanie wód gruntowych, transport zanieczyszczeń w wodzie;
- kontrolowanie i opracowywanie wyników badań dynamiki koryt rzecznych (stany wód, szybkość przyrostu stanu wody, szybkość prądu itp.);
- prowadzenie eksperymentów w rozpraszaniu mgieł, powodowaniu opadów (rozbijanie chmur specjalnie przygotowanymi pociskami) i innych rodzajach kontroli pogody;
- badanie zjawisk i procesów, zagrażających środowisku człowieka, jak: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, transport zanieczyszczeń;- kierowanie pracą stacji meteorologicznej lub lotniskowego biura meteorologicznego;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w badaniach związanych z określaniem wpływu pogody na zdrowie człowieka;
- badanie przemian klimatycznych;
- szkolenie obserwatorów prowadzących pomiary na stacjach meteorologicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę